Sabtu, 07 Juni 2008

The Room Of Thousands Arts Song Lyrics - Artist And Oceans

Tr ?ng dig genom v ?ggens bud
Till en v ?rld utan ljud an
exponent for number 10 and m
Ett rum m} i djupets
botten is supposed to the square meter

och haven utan vatten

Sm ?lter ramens dag
Under penselns tunna drag
Skapas konstens sf ?r
Utan tavlans stora konstn ?r

En malning utan na

The The Room Of Thousands Arts songs lyrics by And Oceans artist are strictly for educational use only.

Tidak ada komentar: